• Xem trước khi mua hàng
 • Giao hàng toàn quốc ngay trong ngày
 • Giỏ hàng (0)
 • Thanh toán

Hotline: 0932.303.707

Danh mục sản phẩm


P Series

 • Huawei P8 Lite
 • Huawei P9
 • Huawei P9 Lite
 • Huawei P9 Plus
 • Huawei P10
 • Huawei P10 Lite
 • Huawei P10 Plus
 • Huawei P20
 • Huawei P20 Lite
 • Huawei P20 Pro
 • Huawei P30
 • Huawei P30 Lite
 • Huawei P30 Pro
 • Huawei P40
 • Huawei P40 Lite
 • Huawei P40 Pro
 • Huawei P40 Lite E
 • Huawei P40 Pro PLus
 • Huawei P50
 • Huawei P50E
 • Huawei P50 Pro
 • Huawei P60
 • Huawei P60 Art
 • Huawei P60 Pro
 • Huawei P Smart
 • Huawei P Smart Pro 2019
 • Huawei P smart 2019
 • Huawei P smart Plus 2019
 • Huawei P smart 2020
 • Huawei P smart 2021
 • Huawei P smart S
 • Huawei P smart Z

Mate Series

 • Huawei Mate X5
 • Huawei Mate X3
 • Huawei Mate X2
 • Huawei Mate X
 • Huawei Mate Xs2
 • Huawei Mate Xs
 • Huawei Mate 60
 • Huawei Mate 60 Pro
 • Huawei Mate 60 Pro Plus
 • Huawei Mate 60 RS Ultimate
 • Huawei Mate 50
 • Huawei Mate 50 Pro
 • Huawei Mate 50E
 • Huawei Mate 50 RS Porsche Design
 • Huawei Mate 40
 • Huawei Mate 40 Pro
 • Huawei Mate 40E
 • Huawei Mate 40 Pro Plus
 • Huawei Mate 40 RS Porsche Design
 • Huawei Mate 30
 • Huawei Mate 30 Pro
 • Huawei Mate 30 Lite
 • Huawei Mate 30E Pro
 • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
 • Huawei Mate 20
 • Huawei Mate 20 Pro
 • Huawei Mate 20X
 • Huawei Mate 20 Lite
 • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
 • Huawei Mate 10 Lite
 • Huawei Mate 10
 • Huawei Mate 10 Pro
 • Huawei Mate 9
 • Huawei Mate 9 Pro
 • Huawei Mate 8
 • Huawei Mate 7

Nova Series

 • Huawei Nova 2
 • Huawei Nova 2i
 • Huawei Nova 2s
 • Huawei Nova 2 Plus
 • Huawei Nova 3
 • Huawei Nova 3e
 • Huawei Nova 3i
 • Huawei Nova 4
 • Huawei Nova 4i
 • Huawei Nova 4e
 • Huawei Nova 5
 • Huawei Nova 5i
 • Huawei Nova 5T
 • Huawei Nova 5i Pro
 • Huawei Nova 5 Pro
 • Huawei Nova 6
 • Huawei Nova 6 Se
 • Huawei Nova 7
 • Huawei Nova 7i
 • Huawei Nova 7 Se
 • Huawei Nova 7 Pro
 • Huawei Nova 7 Se Youth 5G
 • Huawei Nova 8
 • Huawei Nova 8 5G
 • Huawei Nova 8 Se
 • Huawei Nova 8 Se 4G
 • Huawei Nova 8 Pro 5G
 • Huawei Nova 8 Pro 4G
 • Huawei Nova 8 Se Youth 5G
 • Huawei Nova 9
 • Huawei Nova 9 Se
 • Huawei Nova 9 Se 5G
 • Huawei Nova 9 Pro
 • Huawei Nova 10
 • Huawei Nova 10 SE
 • Huawei Nova 10 Pro
 • Huawei Nova 10 Youth
 • Huawei Nova 10z
 • Huawei Nova 11
 • Huawei Nova 11i
 • Huawei Nova 11 SE
 • Huawei Nova 11 Pro
 • Huawei Nova 11 Youth
 • Huawei Nova 12
 • Huawei Nova 12 Pro
 • Huawei Nova Y60
 • Huawei Nova Y61
 • Huawei Nova Y70
 • Huawei Nova Y71
 • Huawei Nova Y90
 • Huawei Nova Y91

Y Serise

 • Huawei Y9a
 • Huawei Y9s
 • Huawei Y9 2019
 • Huawei Y9 2018
 • Huawei Y9 Prime 2019
 • Huawei Y8P
 • Huawei Y8S
 • Huawei Y7a
 • Huawei Y7p
 • Huawei Y7 2019
 • Huawei Y7 Pro 2019
 • Huawei Y7 Prime 2019
 • Huawei Y7 2018
 • Huawei Y7 Pro 2018
 • Huawei Y7 Pro
 • Huawei Y7 Prime 2018
 • Huawei Y7 Prime
 • Huawei Y7
 • Huawei Y6P
 • Huawei Y6S
 • Huawei Y6
 • Huawei Y6 Pro
 • Huawei Y6 2019
 • Huawei Y6 Pro 2019
 • Huawei Y6 Prime 2018
 • Huawei Y6 2018
 • Huawei Y5 2019
 • Huawei Y5 2017
 • Huawei Y5P
 • Huawei Y3 2017
 • Huawei Ascend Y511
 • Huawei Ascend Y520
 • Huawei Ascend Y600
 • Huawei Ascend Y336
 • Huawei Ascend Y320
 • Huawei Ascend Y330
 • Huawei Y3II ( Y3-2 )
 • Huawei Y5II ( Y5-2 )
 • Huawei Y6II ( Y6-2 )
 • Huawei Y625
 • Huawei Y541
 • Huawei Y61

Các Series Khác

 • Huawei Enjoy 9
 • Huawei Enjoy 9e
 • Huawei Enjoy 9s
 • Huawei Enjoy 10
 • Huawei Enjoy 10e
 • Huawei Enjoy 10 Plus
 • Huawei Enjoy 10s
 • Huawei Enjoy 20
 • Huawei Enjoy 20e
 • Huawei Enjoy 20 Pro
 • Huawei Enjoy 20 Plus
 • Huawei Enjoy 20 Se
 • Huawei Enjoy 50z
 • Huawei Enjoy 60
 • Huawei Enjoy 60x
 • Huawei GR5 2017
 • Huawei GR5 2015
 • Huawei GR5 Mini
 • Huawei Mimang 5
 • Huawei Mimang 6
 • Huawei Mimang 8
 • Huawei Mimang 9
 • Huawei Mimang 10
 • Huawei Mimang 20

Honor Series 1-9

 • Huawei Honor 4
 • Huawei Honor 4A
 • Huawei Honor 4C
 • Huawei Honor 4X
 • Huawei Honor 4 Ultimate
 • Huawei Honor 4 Lite
 • Huawei Honor 4 Pro
 • Huawei Honor 5
 • Huawei Honor 5C
 • Huawei Honor 5X
 • Huawei Honor 6X
 • Huawei Honor 7
 • Huawei Honor 7A
 • Huawei Honor 7C
 • Huawei Honor 7S
 • Huawei Honor 7X
 • Huawei Honor 8
 • Huawei Honor 8 Lite
 • Huawei Honor 8X
 • Huawei Honor 8X Max
 • Huawei Honor 9
 • Huawei Honor 9i
 • Huawei Honor 9X
 • Huawei Honor 9 Lite
 • Huawei Honor 9X Pro

Honor Series 10-100

 • Huawei Honor 10
 • Huawei Honor 10 Lite
 • Huawei Honor 20
 • Huawei Honor 20s
 • Huawei Honor 20i
 • Huawei Honor 20e
 • Huawei Honor 20 Lite
 • Huawei Honor 20 Pro
 • Huawei Honor 30 Pro
 • Huawei Honor 30
 • Huawei Honor 30i
 • Huawei Honor 30s
 • Huawei Honor 30 Youth
 • Huawei Honor 50
 • Huawei Honor 50 Lite
 • Huawei Honor 50 Pro
 • Huawei Honor 50 Se
 • Huawei Honor 60
 • Huawei Honor 60 Se
 • Huawei Honor 60 Pro
 • Huawei Honor 70
 • Huawei Honor 70 Lite
 • Huawei Honor 70 Pro
 • Huawei Honor 70 Pro Plus
 • Huawei Honor 80 Pro Flat
 • Huawei Honor 80 Pro
 • Huawei Honor 80
 • Huawei Honor 80 Se
 • Huawei Honor 90
 • Huawei Honor 90 Pro
 • Huawei Honor 90 Lite
 • Huawei Honor 90 Lite
 • Huawei Honor 100
 • Huawei Honor 100 Pro

Honor Magic Series

 • Huawei Honor Magic 5
 • Huawei Honor Magic 5 Pro
 • Huawei Honor Magic 5 Lite
 • Huawei Honor Magic 4
 • Huawei Honor Magic 4 Lite
 • Huawei Honor Magic 4 Pro
 • Huawei Honor Magic 4 Ultimate
 • Huawei Honor Magic 3 Pro
 • Huawei Honor Magic 3 Pro Plus
 • Huawei Honor Magic 3
 • Huawei Honor Magic 2 3D
 • Huawei Honor Magic 2
 • Huawei Honor Magic V2
 • Huawei Honor Magic V
 • Huawei Honor Magic Vs2
 • Huawei Honor Magic Vs
 • Huawei Honor Magic Vs Ultimate

Honor Play Series

 • Huawei Honor Play 50 Plus
 • Huawei Honor Play 40 Plus
 • Huawei Honor Play 40
 • Huawei Honor Play 30 Plus
 • Huawei Honor Play 30
 • Huawei Honor Play 20
 • Huawei Honor Play 9A
 • Huawei Honor Play 8A
 • Huawei Honor Play 8T
 • Huawei Honor Play 8S
 • Huawei Honor Play 5 5G
 • Huawei Honor Play 5T Pro
 • Huawei Honor Play 5 Youth
 • Huawei Honor Play 5T Youth
 • Huawei Honor Play 3
 • Huawei Honor Play 3e
 • Huawei Honor Play

Honor Dòng Khác Series

 • Huawei Honor V8
 • Huawei Honor V10
 • Huawei Honor View 10
 • Huawei Honor View 20
 • Huawei Honor Holly
 • Huawei Honor Note 8
 • Huawei Honor V8
 • Huawei Honor X7a
 • Huawei Honor X8a
 • Huawei Honor X40 5G
 • Huawei Honor X40 GT
 • Huawei Honor V20
 • Huawei Honor V30
 • Huawei Honor V30 Pro
 • Huawei Honor V40
 • Huawei Honor V40 Lite
 • Huawei Honor Note 10

Máy Tính bảng

 • Huawei MediaPad M6 8.4
 • Huawei MediaPad M6 10.8 SCM-AL09
 • Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4 VRD-AL10, VRD-W10, VRD-W09, VRD-AL09
 • Huawei MediaPad M5 CMR-AL09, CMR-W09
 • Huawei MediaPad M5 8 SHT-AL09, SHT-W09
 • Huawei MediaPad M5 10
 • Huawei MediaPad M5 10 Pro CMR-AL19, CMR-W19
 • Huawei MediaPad M5 Lite BAH2-L09, BAH2-W09, BAH2-W19
 • Huawei MediaPad M5 Lite 8 JDN2-L09
 • Huawei MediaPad M3 8.4 BTV-DL09, BTV-W09
 • Huawei MediaPad M3 Lite 8 CPN-AL00, CPN-W09, CPN-L09
 • Huawei MediaPad M3 Lite 10 Bach-L09, Bach-W09, BAH-L09, BAH-W09
 • Huawei MediaPad M2 7.0
 • Huawei MediaPad M2 8.0
 • Huawei MediaPad M2 10.0
 • Huawei MediaPad M1
 • Huawei MediaPad T5
 • Huawei MediaPad T3 7.0
 • Huawei MediaPad T3 8.0
 • Huawei MediaPad T3 10.0
 • Huawei MediaPad T2 7.0
 • Huawei MediaPad T2 7.0 Pro
 • Huawei MediaPad T2 10.0 Pro
 • Huawei MediaPad T1 7.0
 • Huawei MediaPad T1 8.0
 • Huawei MediaPad T1 10.0
 • Huawei MediaPad T1 7.0 Plus
Giờ Vàng Giá Sốc

HWei Điều kiện lọc: Huawei Mate X3

Sắp xếp theo:

Không tìm thấy sản phẩm nào. Bạn vui lòng thử lại với những điều kiện tìm kiếm khác.

Dịch Vụ Khắc Phục Lỗi

Liên hệ

Điện Thoai : 0932.303.707
Email: phamgiamobile.com@gmail.com

Theo dõi chúng tôi

Tư vấn online

Tư vấn Online