• Xem trước khi mua hàng
  • Giao hàng toàn quốc ngay trong ngày
  • Giỏ hàng (0)
  • Thanh toán

Hotline: 0932.303.707

Danh mục sản phẩm


P Series

  • Huawei P8 Lite
  • Huawei P9
  • Huawei P9 Lite
  • Huawei P9 Plus
  • Huawei P10
  • Huawei P10 Lite
  • Huawei P10 Plus
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Lite
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P30
  • Huawei P30 Lite
  • Huawei P30 Pro
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Lite
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Lite E
  • Huawei P40 Pro PLus
  • Huawei P50
  • Huawei P50E
  • Huawei P50 Pro
  • Huawei P60
  • Huawei P60 Art
  • Huawei P60 Pro
  • Huawei P Smart
  • Huawei P Smart Pro 2019
  • Huawei P smart 2019
  • Huawei P smart Plus 2019
  • Huawei P smart 2020
  • Huawei P smart 2021
  • Huawei P smart S
  • Huawei P smart Z

Mate Series

  • Huawei Mate X5
  • Huawei Mate X3
  • Huawei Mate X2
  • Huawei Mate X
  • Huawei Mate Xs2
  • Huawei Mate Xs
  • Huawei Mate 60
  • Huawei Mate 60 Pro
  • Huawei Mate 60 Pro Plus
  • Huawei Mate 60 RS Ultimate
  • Huawei Mate 50
  • Huawei Mate 50 Pro
  • Huawei Mate 50E
  • Huawei Mate 50 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 40
  • Huawei Mate 40 Pro
  • Huawei Mate 40E
  • Huawei Mate 40 Pro Plus
  • Huawei Mate 40 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 30
  • Huawei Mate 30 Pro
  • Huawei Mate 30 Lite
  • Huawei Mate 30E Pro
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20X
  • Huawei Mate 20 Lite
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 10 Lite
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 9
  • Huawei Mate 9 Pro
  • Huawei Mate 8
  • Huawei Mate 7

Nova Series

  • Huawei Nova 2
  • Huawei Nova 2i
  • Huawei Nova 2s
  • Huawei Nova 2 Plus
  • Huawei Nova 3
  • Huawei Nova 3e
  • Huawei Nova 3i
  • Huawei Nova 4
  • Huawei Nova 4i
  • Huawei Nova 4e
  • Huawei Nova 5
  • Huawei Nova 5i
  • Huawei Nova 5T
  • Huawei Nova 5i Pro
  • Huawei Nova 5 Pro
  • Huawei Nova 6
  • Huawei Nova 6 Se
  • Huawei Nova 7
  • Huawei Nova 7i
  • Huawei Nova 7 Se
  • Huawei Nova 7 Pro
  • Huawei Nova 7 Se Youth 5G
  • Huawei Nova 8
  • Huawei Nova 8 5G
  • Huawei Nova 8 Se
  • Huawei Nova 8 Se 4G
  • Huawei Nova 8 Pro 5G
  • Huawei Nova 8 Pro 4G
  • Huawei Nova 8 Se Youth 5G
  • Huawei Nova 9
  • Huawei Nova 9 Se
  • Huawei Nova 9 Se 5G
  • Huawei Nova 9 Pro
  • Huawei Nova 10
  • Huawei Nova 10 SE
  • Huawei Nova 10 Pro
  • Huawei Nova 10 Youth
  • Huawei Nova 10z
  • Huawei Nova 11
  • Huawei Nova 11i
  • Huawei Nova 11 SE
  • Huawei Nova 11 Pro
  • Huawei Nova 11 Youth
  • Huawei Nova 12
  • Huawei Nova 12 Pro
  • Huawei Nova Y60
  • Huawei Nova Y61
  • Huawei Nova Y70
  • Huawei Nova Y71
  • Huawei Nova Y90
  • Huawei Nova Y91

Y Serise

  • Huawei Y9a
  • Huawei Y9s
  • Huawei Y9 2019
  • Huawei Y9 2018
  • Huawei Y9 Prime 2019
  • Huawei Y8P
  • Huawei Y8S
  • Huawei Y7a
  • Huawei Y7p
  • Huawei Y7 2019
  • Huawei Y7 Pro 2019
  • Huawei Y7 Prime 2019
  • Huawei Y7 2018
  • Huawei Y7 Pro 2018
  • Huawei Y7 Pro
  • Huawei Y7 Prime 2018
  • Huawei Y7 Prime
  • Huawei Y7
  • Huawei Y6P
  • Huawei Y6S
  • Huawei Y6
  • Huawei Y6 Pro
  • Huawei Y6 2019
  • Huawei Y6 Pro 2019
  • Huawei Y6 Prime 2018
  • Huawei Y6 2018
  • Huawei Y5 2019
  • Huawei Y5 2017
  • Huawei Y5P
  • Huawei Y3 2017
  • Huawei Ascend Y511
  • Huawei Ascend Y520
  • Huawei Ascend Y600
  • Huawei Ascend Y336
  • Huawei Ascend Y320
  • Huawei Ascend Y330
  • Huawei Y3II ( Y3-2 )
  • Huawei Y5II ( Y5-2 )
  • Huawei Y6II ( Y6-2 )
  • Huawei Y625
  • Huawei Y541
  • Huawei Y61

Các Series Khác

  • Huawei Enjoy 9
  • Huawei Enjoy 9e
  • Huawei Enjoy 9s
  • Huawei Enjoy 10
  • Huawei Enjoy 10e
  • Huawei Enjoy 10 Plus
  • Huawei Enjoy 10s
  • Huawei Enjoy 20
  • Huawei Enjoy 20e
  • Huawei Enjoy 20 Pro
  • Huawei Enjoy 20 Plus
  • Huawei Enjoy 20 Se
  • Huawei Enjoy 50z
  • Huawei Enjoy 60
  • Huawei Enjoy 60x
  • Huawei GR5 2017
  • Huawei GR5 2015
  • Huawei GR5 Mini
  • Huawei Mimang 5
  • Huawei Mimang 6
  • Huawei Mimang 8
  • Huawei Mimang 9
  • Huawei Mimang 10
  • Huawei Mimang 20

Honor Series 1-9

  • Huawei Honor 4
  • Huawei Honor 4A
  • Huawei Honor 4C
  • Huawei Honor 4X
  • Huawei Honor 4 Ultimate
  • Huawei Honor 4 Lite
  • Huawei Honor 4 Pro
  • Huawei Honor 5
  • Huawei Honor 5C
  • Huawei Honor 5X
  • Huawei Honor 6X
  • Huawei Honor 7
  • Huawei Honor 7A
  • Huawei Honor 7C
  • Huawei Honor 7S
  • Huawei Honor 7X
  • Huawei Honor 8
  • Huawei Honor 8 Lite
  • Huawei Honor 8X
  • Huawei Honor 8X Max
  • Huawei Honor 9
  • Huawei Honor 9i
  • Huawei Honor 9X
  • Huawei Honor 9 Lite
  • Huawei Honor 9X Pro

Honor Series 10-100

  • Huawei Honor 10
  • Huawei Honor 10 Lite
  • Huawei Honor 20
  • Huawei Honor 20s
  • Huawei Honor 20i
  • Huawei Honor 20e
  • Huawei Honor 20 Lite
  • Huawei Honor 20 Pro
  • Huawei Honor 30 Pro
  • Huawei Honor 30
  • Huawei Honor 30i
  • Huawei Honor 30s
  • Huawei Honor 30 Youth
  • Huawei Honor 50
  • Huawei Honor 50 Lite
  • Huawei Honor 50 Pro
  • Huawei Honor 50 Se
  • Huawei Honor 60
  • Huawei Honor 60 Se
  • Huawei Honor 60 Pro
  • Huawei Honor 70
  • Huawei Honor 70 Lite
  • Huawei Honor 70 Pro
  • Huawei Honor 70 Pro Plus
  • Huawei Honor 80 Pro Flat
  • Huawei Honor 80 Pro
  • Huawei Honor 80
  • Huawei Honor 80 Se
  • Huawei Honor 90
  • Huawei Honor 90 Pro
  • Huawei Honor 90 Lite
  • Huawei Honor 90 Lite
  • Huawei Honor 100
  • Huawei Honor 100 Pro

Honor Magic Series

  • Huawei Honor Magic 5
  • Huawei Honor Magic 5 Pro
  • Huawei Honor Magic 5 Lite
  • Huawei Honor Magic 4
  • Huawei Honor Magic 4 Lite
  • Huawei Honor Magic 4 Pro
  • Huawei Honor Magic 4 Ultimate
  • Huawei Honor Magic 3 Pro
  • Huawei Honor Magic 3 Pro Plus
  • Huawei Honor Magic 3
  • Huawei Honor Magic 2 3D
  • Huawei Honor Magic 2
  • Huawei Honor Magic V2
  • Huawei Honor Magic V
  • Huawei Honor Magic Vs2
  • Huawei Honor Magic Vs
  • Huawei Honor Magic Vs Ultimate

Honor Play Series

  • Huawei Honor Play 50 Plus
  • Huawei Honor Play 40 Plus
  • Huawei Honor Play 40
  • Huawei Honor Play 30 Plus
  • Huawei Honor Play 30
  • Huawei Honor Play 20
  • Huawei Honor Play 9A
  • Huawei Honor Play 8A
  • Huawei Honor Play 8T
  • Huawei Honor Play 8S
  • Huawei Honor Play 5 5G
  • Huawei Honor Play 5T Pro
  • Huawei Honor Play 5 Youth
  • Huawei Honor Play 5T Youth
  • Huawei Honor Play 3
  • Huawei Honor Play 3e
  • Huawei Honor Play

Honor Dòng Khác Series

  • Huawei Honor V8
  • Huawei Honor V10
  • Huawei Honor View 10
  • Huawei Honor View 20
  • Huawei Honor Holly
  • Huawei Honor Note 8
  • Huawei Honor V8
  • Huawei Honor X7a
  • Huawei Honor X8a
  • Huawei Honor X40 5G
  • Huawei Honor X40 GT
  • Huawei Honor V20
  • Huawei Honor V30
  • Huawei Honor V30 Pro
  • Huawei Honor V40
  • Huawei Honor V40 Lite
  • Huawei Honor Note 10

Máy Tính bảng

  • Huawei MediaPad M6 8.4
  • Huawei MediaPad M6 10.8 SCM-AL09
  • Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4 VRD-AL10, VRD-W10, VRD-W09, VRD-AL09
  • Huawei MediaPad M5 CMR-AL09, CMR-W09
  • Huawei MediaPad M5 8 SHT-AL09, SHT-W09
  • Huawei MediaPad M5 10
  • Huawei MediaPad M5 10 Pro CMR-AL19, CMR-W19
  • Huawei MediaPad M5 Lite BAH2-L09, BAH2-W09, BAH2-W19
  • Huawei MediaPad M5 Lite 8 JDN2-L09
  • Huawei MediaPad M3 8.4 BTV-DL09, BTV-W09
  • Huawei MediaPad M3 Lite 8 CPN-AL00, CPN-W09, CPN-L09
  • Huawei MediaPad M3 Lite 10 Bach-L09, Bach-W09, BAH-L09, BAH-W09
  • Huawei MediaPad M2 7.0
  • Huawei MediaPad M2 8.0
  • Huawei MediaPad M2 10.0
  • Huawei MediaPad M1
  • Huawei MediaPad T5
  • Huawei MediaPad T3 7.0
  • Huawei MediaPad T3 8.0
  • Huawei MediaPad T3 10.0
  • Huawei MediaPad T2 7.0
  • Huawei MediaPad T2 7.0 Pro
  • Huawei MediaPad T2 10.0 Pro
  • Huawei MediaPad T1 7.0
  • Huawei MediaPad T1 8.0
  • Huawei MediaPad T1 10.0
  • Huawei MediaPad T1 7.0 Plus
Giờ Vàng Giá Sốc

HWei Điều kiện lọc: Huawei Y3II ( Y3-2 )

Sắp xếp theo:

Không tìm thấy sản phẩm nào. Bạn vui lòng thử lại với những điều kiện tìm kiếm khác.

Dịch Vụ Khắc Phục Lỗi

Liên hệ

Điện Thoai : 0932.303.707
Email: phamgiamobile.com@gmail.com

Theo dõi chúng tôi

Tư vấn online

Tư vấn Online